Our Lady of Lavang

GIÁO ĐOÀN ĐỨC MẸ LA VANG

SARASOTA – MANATEE, FLORIDA

Saint Martha Catholic Church
200 N. Orange Avenue Sarasota, FL 34236-8518
Đt: (941) 366-4210; Fax: (941) 954-8434

 

vietnamese photo

Vietnamese Youth Group attended Yom Hashoah at Epiphany Cathedral

BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁO ĐOÀN
Lm. Quản Nhiệm: Philip M. Lâm Bá Trọng, CMC
Trưởng HĐMV: Giuse M. Nguyễn Ngọc Bích
Phó Nội Vụ: Phêrô Nguyễn Văn Hiếu
Phó Ngoại Vụ: Gioan B. Vĩnh Khoa
Thư Ký: Maria Lê Ngọc Tố Tâm
Thủ Quỹ: Maria Michelle Võ Bích

 

GIÁO KHU

 • KHU (I) CHÚA TÌNH THƯƠNG (CN 2 PS): Hoàng Thanh
 • KHU (II) MẸ VÔ NHIỄM (8/12): Giuse Phạm K. Cảnh

 

TRƯỜNG VIỆT NGỮ THÁNH GIUSE (19/3): Cecilia Trần T. Kim Hương

 

CA ĐOÀN

 • CA ĐOÀN HIỂN LINH (4/1): Giuse M. Nguyễn Quốc Vinh
 • CA ĐOÀN XIN VÂNG (25/3): Giuse Đỗ Hoài Văn

 

ĐOÀN THỂ/BAN NGÀNH

 • HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO: Maria Têrêsa Trương K. Thanh
 • HỘI ĐỀN TẠ: Ô/B Nguyễn Chắn
 • HỘI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA: A/C Tuyến Thanh
 • THIẾU NHI THÁNH THỂ ANRÊ DŨNG LẠC (24/11): Gioan B. Nguyễn V. Cường
 • BAN PHỤNG VỤ: Trần Cần
 • BAN LỄ NGHI: Đỗ Trực
 • BAN THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ: Trần Cần
 • BAN TRANG TRÍ: Vũ Tiến
 • BAN TIẾP TÂN/TRẬT TỰ: Nguyễn Tước
 • BAN XÃ HỘI: Simon Nguyễn Văn Hiền
 • BAN XƯỚNG KINH: Ô/B Nguyễn Chắn
 • BAN ẨM THỰC: A/C Vĩnh Khoa
 • BAN PHỤ HUYNH HỌC SINH: A/C Trung Bích,

 

HỘI ĐỒNG GIÁO ĐOÀN

Cha Xứ, Cha Quản Nhiệm
Ban Thường Vụ
Các Trưởng Ban Ngành
Các Trưởng Phong Trào Đoàn Thể
Các Trưởng Giáo Khu
Các Trưởng Ca Đoàn
Các Chuyên Viên được mời

 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT
Thánh Lễ Chúa Nhật: 12:00pm

Giải Tội:
Việt/Anh Ngữ: 11:20am – 11:50am
(Tòa Giải Tội cạnh nhà thờ trước Thánh Lễ Chúa Nhật hoặc liên lạc vớị Cha Quản Nhiệm

Anh Ng:
     Thứ Bảy: 9am-10am, 3pm-4pm  (Tòa Giải Tội cạnh nhà thờ)

Chúa Nhật – Thứ Sáu: 11:30am-12pm (trong nhà thờ)

Rửa Tội: Mỗi Chúa Nhật cuối tháng Liên lạc với Cha Quản Nhiệm

   Hôn Phối: Liên lạc với Cha Quản Nhiệm trước 6 tháng

   Xức Dầu Bệnh Nhân: Liên lạc với Cha Quản Nhiệm

Thay đổi địa chỉ: Liên lạc 2 Trưởng Khu