Your generous support allows us to serve 2000 families at St. Martha | Donate Today

Our Lady of Lavang

GIÁO ĐOÀN ĐỨC MẸ LA VANG

SARASOTA – MANATEE, FLORIDA

Saint Martha Catholic Church
200 N. Orange Avenue Sarasota, FL 34236-8518
Đt: (941) 366-4210; Fax: (941) 954-8434

 

vietnamese photo

Vietnamese Youth Group attended Yom Hashoah at Epiphany Cathedral

BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁO ĐOÀN
Lm. Quản Nhiệm: Anphongsô M. Vũ Toàn Tri, CRM
Trưởng HĐMV: Phêrô Nguyễn Hoàng Hiếu
Phó Nội Vụ: Giuse M. Nguyễn Quốc Vinh
Phó Ngoại Vụ: Gioan B. Vũ Anh Luân
Thư Ký: Theresa Hoàng Thu Giang
Thủ Quỹ: Maria Michelle Võ Bích

 

 GIÁO KHU

 • KHU (I) CHÚA TÌNH THƯƠNG (CN 2 PS): Hoàng Thanh
 • KHU (II) MẸ VÔ NHIỄM (8/12): Giuse Phạm K. Cảnh

 

TRƯỜNG VIỆT NGỮ THÁNH GIUSE (19/3):

 

CA ĐOÀN

 • CA ĐOÀN HIỂN LINH (4/1): Phêrô Phạm Hồng Điệp
 • CA ĐOÀN XIN VÂNG (25/3): Giuse Đỗ Hoài Văn

 

ĐOÀN THỂ/BAN NGÀNH

 • HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO: Maria Têrêsa Trương K. Thanh
 • ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM: Giuse M. Nguyễn Ngọc Bích
 • HỘI ĐỀN TẠ: Ô/B Nguyễn Chắn
 • HỘI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA: A/C Tuyến Thanh
 • THIẾU NHI THÁNH THỂ ANRÊ DŨNG LẠC (24/11): Phêrô Nguyễn Hoàng Bá Thái
 • BAN PHỤNG VỤ: Trần Cần
 • BAN LỄ NGHI:
 • BAN LỄ SINH: Vũ Tuyết Quỳnh
 • BAN THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ: Trần Cần
 • BAN THỪA TÁC VIÊN LỜI  CHÚA:
 • BAN TRANG TRÍ: A/C Trung-Bích
 • BAN TIẾP TÂN/TRẬT TỰ: Nguyễn Tước
 • BAN XÃ HỘI: Simon Nguyễn Văn Hiền
 • BAN XƯỚNG KINH: Ô/B Nguyễn Chắn
 • BAN ẨM THỰC: A/C Vĩnh Khoa
 • BAN PHỤ HUYNH HỌC SINH: A/C Hiếu, A. Vinh

 

HỘI ĐỒNG GIÁO ĐOÀN

Cha Xứ, Cha Quản Nhiệm
Ban Thường Vụ
Các Trưởng Ban Ngành
Các Trưởng Phong Trào Đoàn Thể
Các Trưởng Giáo Khu
Các Trưởng Ca Đoàn
Các Chuyên Viên được mời

 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT
Thánh Lễ Chúa Nhật: 12:00pm
Thứ Sáu Đầu Tháng:  8:00pm Thánh Lễ; 8:30pm Chầu Thánh Thể; (7:40pm Viếng Đàng Thánh Giá)

Giải Tội:
Việt/Anh Ngữ: 11:30am – 11:50am
       (Tòa Giải Tội cạnh nhà thờ trước Thánh Lễ Chúa Nhật hoặc liên lạc với Cha Quản Nhiệm

Anh Ng:
       Thứ Bảy: 9am-10am, 3pm-4pm  (Tòa Giải Tội cạnh nhà thờ)
        Chúa Nhật – Thứ Sáu: 11:30am-12pm (trong nhà thờ)

Rửa Tội: Mỗi Chúa Nhật cuối tháng Liên lạc với Cha Quản Nhiệm

Hôn Phối: Liên lạc với Cha Quản Nhiệm trước 6 tháng

Xức Dầu Bệnh Nhân: Liên lạc với Cha Quản Nhiệm

Thay đổi địa chỉ: Liên lạc 2 Trưởng Khu